Detail anglicky Pražský hrad III - Chrám sv. Víta
O tomto tématu ve Wikipedii (nové okno)
Detail
Označení 006-055
Země Československo
Světadíl Evropa
Foto Petr Delev
Výr.číslo Q-05-71216
Žánr Hrady a zámky
Obrázky
Pictures
1. Chrám od východu
2. Socha sv. Jiří
3. Zlatá brána
4. Jižní část sv. Víta
5. Velká věž chrámu
6. Opěrný systém
7. Katedrála
Doprovodný text

006-055 PRAŽSKÝ HRAD III - CHRÁM SV. VÍTA 

Už po tisíc let tyčí se na levém břehu Vltavy monumentální dominanta Prahy, sídlo hlavy státu, symbol naší samostatnosti, Pražský hrad. Archeologie a umělecká historie odkrývají výtvory středověkých tvůrců a díla prostých lidí, stavby světské i církevní, zbudované za vlády Břetislava I. (1034-1055), Spytihněva II. (1055-1061) a Soběslava I. (1125-1140). Na předrománských a románských stavbách vyrostl za posledních Přemyslovců a za Lucemburků gotický královský palác, velkolepá nedostavěná gotická katedrála i paláce velmožů. Za králů z rodu Jagellonců a prvních Habsburků pronikla na Pražský hrad renesance. Do vývoje nelítostně zasáhl velký požár Hradu roku 1541, ale stavební činnost se znovu rozvinula za Ferdinanda I., Maxmiliána II., Rudolfa II. a pokračovala za Matyáše a dalších až k Marii Terezii, kdy byla architektonická minulost jednotně skloubena v souvislou kulisu kolem hradních nádvoří. Dozníváním stavební činnosti v 19. století je gotizující dostavba svatovítského chrámu a domů na Jiřském náměstí. Nové velké architektonické úpravy vneslo na Pražský hrad století dvacáté. Po roce 1948 se Pražský hrad stal skutečným symbolem vlády československého lidu a v posledních létech se mu dostává nejvyšší péče v podobě rozsáhlých rekonstrukcí starších objektů a restaurací uměleckých předmětů a památek. Pražský hrad se stává naší nejvzácnější národní kulturní památkou. 

 

K obrázkům (foto Petr Delev): 

1. Chrám sv. Víta, pohled od východu. Tuto nejrozsáhlejší stavbu na Pražském hradě založil Karel IV. roku 1344 na místě basiliky z konce 11. století. Prvním architektem katedrály byl Matyáš z Arrasu, který vedl stavbu do roku 1352, druhým Petr Parléř (1353-1399). Chór katedrály byl dokončen r. 1385 a restaurován v letech 1862 až 1873 stavitelem Josefem Krannerem. 

2. Socha sv. Jiří, gotické dílo Martina a Jiřího z Kluže z r. 1373, opravené po roce 1562. V letech 1662-1928 stála socha na barokním podstavci, novou instalaci navrhl arch. Josip Plečnik. 

3. Zlatá brána katedrály je dílem Petra Parléře z let 1366-1367. Nad lomenými oblouky je mozaika z r. 1370 až 71, zobrazující Poslední soud. Mříž v bráně je od Jaroslava Horejce z roku 1954, dvě boční mozaiky uvnitř brány navrhl Karel Svolinský r. 1939. Chrámové dveře jsou od Jana Sokola z roku 1961. 

4. a 6. Opěrný systém jižní strany chóru je dílem Petra Parléře, druhého stavitele chrámu, z doby kolem roku 1380. 

5. Velká věž katedrály, založená Petrem Parléřem roku 1396, později stavěná jeho syny a nástupci až do válek husitských. Renesanční galerie je dílem Bonifáce Wohlmuta a Hanse Tirola z let 1560-1562. Cibulovitou střechu navrhl arch. N. Paccassi roku 1770. 

7. Katedrála z Královské zahrady. Pohled přes Jelení příkop na severní středověké opevnění Hradu a majestát katedrály. Královská zahrada byla založena roku 1534 podle návrhů italského zahradníka Francesca. 

Home